Съвети за употреба

Wellcare  предоставя продробни ръководства за потребители на външни мъжки катетри и прекъснати катетри, за да улесни процеса на използване на тези продукти.