Стома продукти

Торбички за илеостоми

Отпадните вещества от илеостомата са доста течни, около 300-700ml на ден. Можета да прикрепите отворена торбичка, която да изпразвате в тоалетната, когато е необходимо през деня.

Торбичките са два вида – еднокомпонентни и двукомпонентни:

 

Еднокомпонентни торбички

Те са много популярни и лесни за употреба. Прикрепят се около стомата чрез безвредна за кожата хидроколоидна, самозалепваща се основа. Когато трябва да смените използваната торбичка с нова – просто внимателно отлепете старата торбичка и на нейно място поставете нова.

 

Двукомпонентни торбички

Тези торбички имат основа (плоча), която се прикрепя към стомата. Тя остава залепена за няколко дни, а когато има нужда от смяна, се подменя само торбичката.