Защо се налага извеждането на илеостома?

  • Като при всички други сериозни операции, илеостомията се предприема само когато това е абсолютно необходимо. Въпреки че има и други причини, най-често илеостомията се налага поради възпалителни заболявания на червата, като болест на Крон и улцерозен колит.
  • Възпалителните заболявания на червата варират в големи граници, в зависимост от степента на заболяване и могат да доведат до доста различни симптоми. Това че имате възпалително заболяване на червата не означава, че ще е необходима илеостома. Само при най-сериозните случаи, когато пациентите имат дълго време тежки, инвалидизиращи симптоми или се налага спешна операция, може да се наложи илеостомия.
  • Понякога илеостомите се създават като временни мерки, за да се даде възможност на останалата част от червото да си почине и да се излекува; за да се премахне тумор или да се изгради вътрешна торбичка. Каквато и да е причината за стомата, много пациенти смятат, че илеостомата значително подобрява качеството на живота им, а за някои пациенти е и вид свобода, защото не се налага да планират ежедневието си около наличието на тоалетна наблизо. Илеостомата няма да попречи на пациента да води пълноценен и активен живот.